دانشمندان یک قدم به حل مسئله عجیب فیزیک شیشه نزدیک شدند

دانشمندان یک قدم به حل مسئله عجیب فیزیک شیشه نزدیک شدند شیشه ماده‌ی رایج و متداولی است؛ اما رازهای حل‌نشده‌ی زیادی درباره‌ی آن وجود دارد؛ معمایی فیزیکی که از هزاران سال پیش ذهن انسان را مشغول کرده است.شیشه ماده‌ی جامد معمولی و حتی مایع نیست؛ بلکه فاز آن بین مایع و جامد است؛ فاز پیوندی عجیبی […]