چگونه در حالت ناشناس کروم، افزونه‌ها را فعال کنیم؟

چگونه در حالت ناشناس کروم، افزونه‌ها را فعال کنیم؟ حالت ناشناس کروم از ردیابی شما توسط وب‌سایت‌ها، زمانی‌که آنلاین هستید، جلوگیری می‌کند. علت غیرفعال بودن افزونه‌ها در حالت ناشناس این است که کروم نمی‌تواند تضمین کند که افزونه‌ها شما را ردیایی نکنند. در مطالب پیش به توضیح فعال کردن حالت مهمان در کروم و تفاوت […]