پنتاگون با استفاده از پرتوهای لیزر و ضربان قلب قادر به تشخیص هویت افراد است   پنتاگون به منظور شناسایی افراد حاضر در مناطق جنگی ابزار جدیدی موسوم به Jetson را بر پایه استفاده از پرتوهای لیزری توسعه داده است. نمونه اولیه Jetson برای نیروهای ویژه آمریکایی توسعه یافته است. سامانه مذکور به منظور خواندن […]