هوش مصنوعی فناوری موفق به تشخیص سریع و بهنگام سرطان سینه شد

هوش مصنوعی فناوری موفق به تشخیص سریع و بهنگام سرطان سینه شد   پژوهشگران دانشگاه MIT‌ نوعی هوش مصنوعی‌ توسعه‌ داده‌اند که با دریافت اطلاعات ماموگرافی، پنج سال پیش از وقوع سرطان سینه را می‌تواند تشخیص دهد. پژوهشگران دانشگاه MIT موفق شده‌اند نوعی هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان سینه در زنان بسازند. هوش مصنوعی جدید پنج […]