انقلاب در صنعت گوشی اروپا اوپو Reno F و Reno Z تولید شد

انقلاب در صنعت گوشی اروپا اوپو Reno F و Reno Z تولید شد   سال گذشته اوپو دو گوشی RX17Pro و RX17Neo را در اروپا به علت مشکلات حقوقی،با نام‌های R17 Pro وR17 Neo عرضه کرد. حال اوپو برای جلوگیری از چنین مشکلی برای دو گوشی اوپو Reno Z و Reno F در حال رایزنی […]