صحبت‌های تیم کوک و دونالد ترامپ درباره موضوعات جنگ تجاری و حریم خصوصی

صحبت‌های تیم کوک و دونالد ترامپ درباره موضوعات جنگ تجاری و حریم خصوصی اخیرا دو رییس اجرایی مهم آمریکا مذاکراتی با هم داشته‌اند   دونالد ترامپ و تیم کوک، مدیر‌عامل شرکت اپل جلسات متعددی را برای مطرح کردن مشکلات و صحبت با رییس‌جمهور کشورش آغاز کرده است. هردو طرف نیز در‌حال تلاش هستند تا امتیازاتی […]