تحویل سفارش غذای مشتریان با استفاده از پهپاد ایده ای بود که به حقیقت پیوست!

تحویل سفارش غذای مشتریان با استفاده از پهپاد ایده ای بود که به حقیقت پیوست!   به احتمال فراوان اوبر در آینده‌ای نزدیک وارد بازار حمل و نقل از طریق پهپادها خواهد شد. گزارش‌های جدید خبر از آن دارند که این شرکت به زودی از پهپادها برای تحویل غذای سفارشی مشتریان استفاده خواهد کرد. این […]