انجمن SD مجددا پا در میونی کرد نام هواوی را در لیست اعضای خود قرار داد

انجمن SD مجددا پا در میونی کرد نام هواوی را در لیست اعضای خود قرار داد   نام شرکت هواوی، مجددا در وب‌سایت رسمی انجمن SD مشاهده شد. این شرکت راه طولانی را برای جلب اعتماد دوباره مشتریان فعلی و بعدی خود در پیش دارد. آخرین تغییرات وب‌سایت انجمن SD نشان می‌دهند که هنوز امیدهایی […]