آی فون های 2020 فیس آی دی و رد میکنه فناوری تاچ آی‌دی تمام‌صفحه عرضه میکنه

آی فون های 2020 فیس آی دی و رد میکنه فناوری تاچ آی‌دی تمام‌صفحه عرضه میکنه چنان‌چه اقدام اپل جهت استفاده از فناوری تاچ آی‌دی را مناسب می‌دانید؛ در این‌صورت بایستی حداقل پیرامون آی‌فون‌های آینده این شرکت مجددا تامل نمایید. دلیل این امر، گزارش جدیدا منتشر شده توسط وب‌سایت MacRumors است. این یادداشت تحقیقاتی توسط […]