اکتشاف جدید ارتباط عجیب بین آپاندیس و بیماری پارکینسون

اکتشاف جدید ارتباط عجیب بین آپاندیس و بیماری پارکینسون به‌نظر می‌رسد ارتباطی بین اختلال عصبی پارکینسون و آپاندیس وجود داشته باشد؛ ولی توافقی در زمینه‌ی چیستی این ارتباط وجود ندارد. در اواخر سال گذشته، یک تجزیه‌و‌تحلیل روی ۱/۷ میلیون نفر نشان داد احتمال بروز این بیماری در افرادی که تحت عمل جراحی برداشت آپاندیس قرار می‌گیرند، ۲۵ […]