طرح جایگزین زوج یا فرد

جزئیات طرح جایگزین زوج یا فرد خودروها در طرح ترافیک اعلام شد

 

شهرداری تهران جزئیات طرح جدید کاهش آلودگی هوا را اعلام کرد. این طرح قرار است از اول تیر امسال جایگزین طرح زوج و فرد سابق شود.

عمار سعیدیان‌فر، مدیر واحد سامان‌دهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک شهرداری تهران، درباره‌ی میزان تردد

در محدوده‌ی طرح کاهش آلودگی هوا یا همان زوج یا فرد سابق که از اول تیر اجرایی می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد.

سعیدیان‌فر درباره‌ی بهای عوارض ورود به محدوده‌ی طرح کاهش آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق در سال ۱۳۹۸ گفت:

در طرح جدید داشتن معاینه‌ی فنی برتر و نداشتن آن در تعیین نرخ نهایی مؤثر است.

اگر دوربین‌ها وسیله‌ی نقلیه را چندبار در یک روز مشاهده کنند، اولین ورود و آخرین خروج ملاک محاسبه خواهد

بود و براساس داشتن نوع معاینه‌ی فنی برتر یا عادی میزان پرداخت به‌ازای هرروز تردد در محدوده‌ی کنترل آلودگی

هوا یا همان زوج و فرد سابق اعلام می‌شود.

به‌گفته‌ی سعیدیان‌فر، براین‌اساس اگر دوربین‌ها وسیله‌ی نقلیه را چندبار در یک روز مشاهده کنند،

در‌صورتی‌که ورودش بعد از ساعت ۱۰ و خروج قبل از ساعت ۱۶ و معاینه فنی داشته باشد،

مبلغ ۷,۲۴۵ تومان برای او محاسبه می‌شود و در‌صورتی‌که همان وسیله نقلیه با همان شرایط معاینه‌ی فنی برتر نداشته باشد،

مبلغ ۹,۶۶۰ تومان برای او محاسبه می‌شود.

همچنین، مدیر واحد سامان‌دهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک افزود:

اگر دوربین‌ها خودرو را چندبار در یک روز مشاهده کنند،

درصورتی‌که ورودش قبل از ساعت ۱۰ و خروجش قبل از ساعت ۱۶ و معاینه‌ی فنی برتر داشته باشد، ۱۰

هزار و ۳۵۰ تومان برایش محاسبه می‌شود و در‌صورتی‌که معاینه‌ی فنی برتر نداشته باشد،

۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان برای او محاسبه می‌شود. اگر دوربین‌ها خودرویی را چندبار ببینند،

در‌صورتی‌که ورودش قبل از ساعت ۱۰ و خروجش بعد از ساعت ۱۶ و معاینه‌ی فنی برتر داشته باشد،

۱۵ هزار و ۵۲۵ تومان برای او محاسبه می‌شود و در‌صورتی‌که معاینه‌ی فنی برتر نداشته باشد،

۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای او محاسبه خواهد شد.

 سعیدیان‌فر همچنین افزود:

درباره‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ای که چندبار در یک روز به‌وسیله‌ی دوربین‌ها مشاهده شود،

اولین ورود و آخرین خروج ملاک محاسبه خواهد بود. اگر ورود خودرویی بعد از ساعت ۱۰ و خروجش بعد

از ساعت ۱۶ و معاینه‌ی فنی برتر داشته باشد، ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان برای او محاسبه خواهد شد و

اگر معاینه‌ی فنی برتر نداشته باشد، ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان برایش محاسبه خواهد شد.

سعیدیان‌فر با بیان اینکه اگر دوربین‌ها وسیله‌ی نقلیه‌ای را یک‌بار در یک روز مشاهده کنند،

شرایط مالی متفاوت خواهد بود. وی دراین‌باره گفت:

اگر این وسیله‌ی نقلیه قبل از ساعت ۱۰ ترددش را دوربین‌ها ثبت کنند، در‌صورتی‌که معاینه‌ی فنی برتر داشته باشد،

۱۰ هزار و ۳۰۵ تومان برای وی محاسبه خواهد شد و در‌صورتی‌که معاینه‌ی فنی برتر نداشته باشد،

۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان بابت تردد در محدوده‌ی کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق برایش در نظر گرفته خواهد شد.

سعیدیان‌فر با بیان اینکه اگر وسیله‌ی نقلیه یک‌بار در روز تردد کند و اگر ترددش بعد از ساعت ۱۰

و قبل از ساعت ۱۶ و معاینه‌ی فنی برتر داشته باشد، ۷,۲۴۵ تومان برایش محاسبه خواهد شد، تصریح کرد:

اگر این خودرو فاقد معاینه فنی برتر باشد، مبلغ ۹,۶۶۰ تومان برایش محاسبه خواهد شد. اگر

وسیله‌ی نقلیه یک‌بار در روز تردد کند و ترددش بعد از ساعت ۱۶ باشد، درصورت داشتن معاینه‌ی فنی برتر

۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان و درصورت نداشتن معاینه‌ی فنی برتر، ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان برایش محاسبه خواهد شد.

سعیدیان‌فر با بیان اینکه طرح کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ اجرایی می‌شود، اظهار کرد:

براساس بررسی‌های انجام‌شده، هر خودرو برای تردد در محدوده‌ی زوج و فرد سابق ۲۰ روز رایگان

در هر فصل دارد و برای تردد در روزهای دیگر باید هزینه پرداخت کند. شهروندان می‌توانند با مراجعه

به سایت «تهران من» در قسمت محاسبه‌ی عوارض تردد سال ۱۳۹۸، با پاسخ‌گویی به چهار سؤال

چندگزینه‌ای از رقم دقیق عوارض تردد در محدوده‌ی ترافیک و کنترل آلودگی هوا آگاه شوند.

براساس برنامه‌ریزی‌ها، از اول تیر طرح زوج و فرد لغو و به‌جایش طرح محدوده‌ی کنترل آلودگی هوا اجرایی می‌شود.