logo نمایندگی hp

**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**



chipset - چیپست

lexmark
چیپست*Lexmark E120
چیپست*LexmarkE230/232/330/332/E340
چیپست*Dell1700/IMB 1412/1512
چیپست*Lexmark E250/350/450/IBM1622
چیپست*Lexmark X340/342
چیپست*Lexmark X264/364

hp
چیپست*hpCP1025/1025nw
چیپست*HPCP2020/2025/2025n/2025dn/2025x/CM2320
چیپست*HPCP1215/CP1515/CP1518/CM1300mfp/CM1312mfp UNIVERSAL
چیپست*HP 3500/3550
چیپست*HP1500/2500/2550/2820/2840(tonerchip)
چیپست*HP 2550/2820/2840(drum chip) چیپست*HP 4600/5500
چیپست*HP CP5225
چیپست*HP1160/1320/1300/2300/2400/2410/2430/
چیپست*HP1102/1102W/M1320/1212nf/1217n fw
چیپست*HP 1566/1606/M1536
چیپست*HP P1005/P1006/3018/3010/3150
چیپست*HP 1505/M1120/M1120n/M1522n
چیپست*HP P1005/P1006/3018/3010/3150
چیپست*HP 1505/M1120/M1120n/M1522n
چیپست*HP P2030/2035/2050/2055
چیپست*HPP4014/4014n/4015n/4015tn/4515n/4515tn/4515x
چیپست*HP P3015/3015D/3015N/3015X
چیپست*HP CP1025/1025nw
چیپست*HP CM1415fn/fnw
چیپست*HP Cp1525nw
چیپست*HPCP2020/2025/2025n/2025dn/202/5x/CM2320
چیپست*HP CP3525/CM3530
چیپست*HP CP1025/1025nw toner chip
چیپست*HP CP1025 drum chip
چیپست*HP1600/2600/2605/2700/3000/3600/4700/4730/5200
چیپست*HPCP6012/6015N/6015DN/6015X/XM60

xerox
چیپست*Xerox 3200
چیپست*Xerox 3250
چیپست*Xerox 4510
چیپست*Xerox DC C118/M118/M118
چیپست*Xerox DC 118/M118/C123/M123/C128/M128 چیپست*xerox 5020 toner chip
چیپست*xerox 3100 toner chip


samsung
چیپست*SamsungML1660/1661/1665/1666/1865/SCX 3200
چیپست*Samsung4729HD/4728HN/ML2950/2955
چیپست*SamsungML1910/1915/2525/2580/SCX4600/4606/SCX4623/CF 650
چیپست*Samsung SCX4300/4310/4315
چیپست*Samsung ML3310/3312/3710/SCX-4833/5637/5639/5737
چیپست*SamsungSCX4824/4826/4828FN/2855
چیپست*Samsung 2850/2851
چیپست*Samsung 4200
چیپست*Samsung 6320/6220/
چیپست*Samsung CLP320/325/326/ CLX3185
چیپست*Samsung CLP310/315CLX3170/3175
چیپست*Samsung CLP615/620/670
چیپست*SamsungCLP610/660/CLX6200/6210/6240
چیپست*SUMSUNG 3400


sharp
چیپست*AR 021(5516)
چیپست*AR 016(5316-5318-5320-5015)
چیپست*AR 450
چیپست*AR 451(M350-M450-M310)
چیپست*AR 455(M351V-M451)
چیپست*AR 621(M550-M620N-M700N)
چیپست*AR 202(M165-205-160-162-163-200)
چیپست*AR 168(122-123-151-156-157)
چیپست*AR 310(310-270)
چیپست*AR 621(208X-208F-208)


toshiba
چیپست*TOSHIBA 1810D-181-4530

ترانسفر
ترانسفر رولر *HP 1000/1200/3300/1300
ترانسفر رولر *HP 2300
ترانسفر رولر *HP 4100
ترانسفر رولر *HP 2200
ترانسفر رولر *HP 3100/5L/6LA/AX
ترانسفر رولر *HP 1100
ترانسفر رولر *HP 4000/4050
ترانسفر رولر *HP 4200/4300/4250/4350
ترانسفر رولر *HP 5000
ترانسفر رولر *HP B11/4V/BX
ترانسفر رولر *HP 2100

غلطک خروجی کارتریچ

HP 4000-4050غلطک خروجی کارتریچ
HP 1320غلطک خروجی کارتریچ
HP 1320غلطک خروجی کارتریچ
HP 1100/3200غلطک خروجی کارتریچ
HP -1200/1300/1000/1150 غلطک خروجی کارتریچ
HP 2300غلطک خروجی کارتریچ
HP EX11/EX/4/4Mغلطک خروجی کارتریچ
HP NX3si-4si غلطک خروجی کارتریچ
HP 2200 غلطک خروجی کارتریچ
HP 2100 غلطک خروجی کارتریچ
HP 5L/6L/3100/AXغلطک خروجی کارتریچ
HP 4200 غلطک خروجی کارتریچ
HP 1100/C3200 غلطک خروجی کارتریچ
HP 1200/1300 غلطک خروجی کارتریچ
P8 غلطک خروجی کارتریچ
HP 4000-4050غلطک خروجی کارتریچ


hp fom roler - hpفوم رولر

فوم رولر *HP 1200/1300/1320/2035/1100/1010- (09A)8150
فوم رولر *HP 1005-1006 TAIWAN
فوم رولر *hp 4515-4015- 4014
فوم رولر *hp 2015 2014
فوم رولر *hp3005-4300- 4200
فوم رولر *hp255
فوم رولر *PANASONIC 612
فوم رولر *Sam ML 7 1710
فوم رولر *Sam ML 4521- 8 1610
فوم رولر *Sam 9 2250
فوم رولر *xerox 3218 -3201-1666-1665- 1660
3210 3220 550 2552 2551 2550 2150 فوم رولر *samsung550-2552-2551-2550
xerox3420 3450

hp lamp laser - hpلامپ لیزر

ليزراسكنر *ax/5L/6L/3100
ليزراسكنر *C1020/1015/1010
ليزراسكنر *C1100
ليزراسكنر *C1320/1160
ليزراسكنر *HP 1200
لامپ هيتر *HP 4500 T.1
لامپ هيتر *HP 4+5 EX/EX+4
لامپ هيتر *hp8100 - 8150
لامپ هيتر *HP 8000/8100 W450
لامپ هيتر *HP 1300
لامپ هيتر *HP 5L-6L-3100
لامپ هيتر *HP 1100-3100
لامپ هيتر *HP 2420
لامپ هيتر *HP 1010
لامپ هيتر *HP 5 /51 /5000/5100ا
لامپ هيتر *HP 2200-2500-1500
لامپ هيتر *HP 4200
لامپ هيتر *HP 4100
لامپ هيتر *HP 2100
لامپ هيتر *HP 1320/1160/2035
لامپ هيتر *HP 1200
لامپ هيتر *HP 2300
لامپ هيتر * HP 4000 4050
لامپ هيتر *HP 3005
لامپ هيتر *HP 1505
لامپ هيتر *HP 1005-1102-1120
لامپ هيتر *HP -4250-4300
لامپ هيتر *HP 4014-4015

پیکاپ

HP 5200پیکاپ *
HP 8100 /4050/4000/پیکاپ *
HP 1200/1300/1000/3300/1150پیکاپ *
HP 5L/6Lپیکاپ *
HP4100پیکاپ *
HP 4050/4100/4000ﭘپیکاپ *
HP 8500/8100/8150پیکاپ *
HP 3Si-4Siپیکاپ *
HP 4 + 5 پیکاپ *
HP 4500/4550 پیکاپ *
HP 5500/5550/9500/9000 پیکاپ *
HP 2100/2500/2512پیکاپ *
HP -1320/2100/2300/2200/1160پیکاپ *
HP 1320/1160پیکاپ *
HP4VCپیکاپ *
HP 3100/5L/6Lپیکاپ *
HP 3Pپیکاپ *
HP 5SI/8000پیکاپ *
HP 4200/4300/4014/4015پیکاپ *
HP InkJet 1120پیکاپ *
HP NX 4SI/3SIﭘپیکاپ *
WX/8500-5S - 8000/8150پیکاپ *
HP 4200/4300 پیکاپ *
HP 8150/8100/8000پیکاپ *
HP 4/4+/ EX11/5 7911+ پیکاپ *
HP 4000 پیکاپ *
HP -x1427x1835x5SI/8100/8500/8000پیکاپ *
HP 4/+4 پیکاپ *
HP 9000 پیکاپ *
HP 1200-1300 پیکاپ *
HP 4200/4300/4250پیکاپ *
HP 5000/5100 پیکاپ *
HP 5100-5000 پیکاپ *
HP 8000/4+/5 پیکاپ *
HP 4V پیکاپ *
HP 1010/1020/1015 پیکاپ *
HP 1100پیکاپ *
HP 1100پیکاپ *
HP 1220/1280پیکاپ *
HP2300پیکاپ *
HP 1200 پیکاپ *
HP 8100 پیکاپ *
HP 1212-1005-1006 پیکاپ *
HP 1505-1522 3035پیکاپ *
HP 2420-2400-2015-5200-3005-2035پیکاپ *
HP 2035-2055 پیکاپ *
HP 2035-2055 پیکاپ *
HP3005 3027 3035 (3015)پیکاپ *
HP 3005-3027-3035 پیکاپ *
HP 4014-4015-4515-TRAY2 پیکاپ *
HP 4014-4015-4515 پیکاپ *
HP 1320پیکاپ *
Epson LQ 217 LQ-2170 پیکاپ *
EPSON 5700/5800 پیکاپ *
LQ-300 پیکاپ *
SAM -1615-1610-1640 MLپیکاپ *
SAM2250پیکاپ *
SAM2850-2250 پیکاپ *
SAM4521پیکاپ *
SAM2570-2571- 4500-2510(scx 4500)پیکاپ *
SAM SCX 4521 F ﭘپیکاپ *
SAM 1710/1510/1520/4216/4116/4016/4300پیکاپ *
2420پیکاپ *
SAM 4500 MLپیکاپ *
LEXMARK E250 پیکاپ *
.پردیس چاپگر باران وارد کننده محصولات اچ پی وارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات اچ پی در ایران

Back to top